MUS samtalen

Mange virksomheder har udarbejdet materiale og arbejdsark til brug for medarbejderudviklingssamtaler samt oplever fortsat at mellemledere og medarbejdere har ønske om større udbytte og effekt af processen.

Vi tilrettelægger udviklingsforløb, som tilsikrer værktøj og sparring til den mest kritiske del af processen:

  • Hvordan sættes der mål for samtalen?
  • Hvordan håndtere udfordrende medarbejdersamtaler?
  • Hvilke værktøjer skal jeg som leder beherske for at gennemføre effektive og udbytterige medarbejderudviklingssamtaler.

Kontakt os >